Farma Holešov s.r.o.

Společnost Farma Holešov s.r.o. vznikla privatizací části Státního statku Kroměříž v roce 1992. Její hlavní činností je zemědělská prvovýroba. Farma Holešov s.r.o. hospodaří na výměře zhruba 570 hektarů zemědělské půdy. Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování pšenice ozimé, řepky ozimé, ječmene jarního či kukuřice na zrno i siláž. Na části obhospodařované plochy jsou travní porosty.

Živočišná výroba ve společnosti Farma Holešov s.r.o. se zaměřuje pouze na výkrm skotu. V chovu je v průměru 350 až 400 kusů masných plemen.

Společnost Farma Holešov s.r.o. se soustředí na dodržování zásad správné zemědělské praxe a dosažení trvale udržitelného, konkurenceschopného zemědělství.

 

 

Produkty

Komodity rostlinného původu

, Obiloviny , Olejniny

Komodity živočišného původu

, Jatečné krávy a jalovice , Jateční býci , Zvířata

Krmiva a krmné komponenty

, Pícniny a objemná krmiva

Působnost společnosti

  • Česká republika

Kontakt

Farma Holešov s.r.o.

Zemědělství
Bořenovská 1356/11, 76901 Holešov, Česká republika
IČ: 46993851

E-mail: libor.nedbal@navos-km.cz
Telefon: +420573335016
Web: farmaholesov.navos-km.cz

Volné pracovní pozice

Momentálně nejsou k dispozici volné pracovní pozice.

Zobrazit všechny kariérní nabídky

Důležité informace